Како пронаћи понуду и потражњу са акцизом

На нормалном тржишту, равнотежа настаје када испоручена количина задовољава тражену количину по одређеној цијени. Када влада намеће акцизу на добра, она, међутим, покреће клин између кривуље понуде и криве тражње, што доводи до нове равнотеже у којој је износ који потрошач плаћа већи од износа који је произвођач примио. Подручје квадратног подручја између кривуља - износ пореза помноженог с новом равнотежном количином - је износ пореских прихода које је држава стекла.

1.

Пронађите цену коју плаћају потрошачи. Порез ће подићи равнотежну цијену са старог нивоа (П *) на нову цијену коју плаћају потрошачи (Пц). Цена коју ће произвођачи добити (Пп) је износ који потрошачи плаћају минус износ пореза, или Пц-т. Да би пронашли цену коју плаћају потрошачи, поставите једнаџбу понуде једнаку једнаџби потражње, замењујући Пц - т за Пп у једначини снабдевања.

Пример: Акциза: т = 3 Једначина снабдевања: Кс = 2 / 3Пп Једначина потражње: Кд = -1Пц + 93 Пп = Пц - т

2 / 3Пп = -1Пц + 93 Пп = Пц - 3 2/3 (Пц - 3) = -Пц +93 2 / 3Пц - 2 = -Пц + 93 2 / 3Пц = -Пц + 95 5 / 3Пц = 95 Пц = 57

2.

Нађите цијену коју произвођачи примају одузимањем износа акцизе од цијене коју плаћају потрошачи.

Пример: Пп = Пц - т Пп = 57 - 3 Пп = 54

3.

Нађите количину равнотеже (К *) уметањем цене коју су платили потрошачи и цене коју су произвођачи примили у своје једнаџбе. Резултати из обје операције требају бити једнаки.

Пример: Кс = 2 / 3Пп Кд = -Пц + 93 Пп = 54 Пц = 57

Кс = 2/3 (54) К * = 36

Кд = - (57) + 93 К * = 36

4.

Израчунајте износ пореских прихода које је прикупила влада. Пошто се акциза наплаћује на свакој продатој јединици, износ прихода који добија држава је износ пореза помножен са продатом количином, К *.

Пример: т = 3 К = 36 Приход владе = К Кс 3

Приходи владе = 36 Кс 3 = 108 УСД