Принципи организационе комуникације

Било би тешко наћи некога ко не би имао користи од проучавања барем неких принципа организацијске комуникације. Једноставно речено, ово поље испитује комуникације у канцеларији или радном окружењу које воде до јаснијег разумевања практично сваког људског процеса који се тамо дешава. Ово разумијевање може побољшати лидерске вјештине и довести до повећања продуктивности на радном мјесту.

Формал Цоммуницатион

Свака организација има формалну комуникацију. Размислите о вашем организационом дијаграму тока који јасно оцртава командни ланац и тиме проток информација. Интерни меморандуми и приручници о политици су такође примери формалних организационих комуникација. Ова комуникација тече према доле, као што је од менаџмента до особља, или навише, од особља до руководства. Постоји и хоризонтална комуникација међу запосленима на истом нивоу, као што су радне групе или радне групе.

Неформална комуникација

Неформална комуникација јавља се природно и обично несвјесно унутар организација на дневној основи. Канцеларијске винове лозе или повремени колеге су примери неформалних комуникација. Ове комуникације су неопходне и индикативне за опуштену организациону културу, али не би требале бити толико прожете да замјењују формалне комуникације.

Међусобна комуникација

Интерперсонална комуникација има све већи значај у организацијама јер телекомуницирање или онлине комуникација постају све популарнији. Овај начин комуникације лицем у лице омогућава учесницима - пошиљаоцима и примаоцима порука - да обрађују све комуникационе операторе као што су вербалне и невербалне комуникације. Вербално је како се нешто каже, као што су волумен и флексија гласа. Не-вербално укључује изразе лица, контакт очима и говор тела. Приступ овим комуникационим знаковима може елиминисати конфузију и неспоразуме.

Организациона култура

Организациона култура је неизговорена мрежа разумијевања која дефинира норме и стандарде организације - стварност која је створена током времена. Успостављена култура је важна за комуникацију јер појашњава очекивања за одређене норме и понашања и чак може повећати продуктивност. Ако лидер покуша да промени културу, она то мора да уради стратешки, схватајући шта је важно да се промени и остављајући само оне елементе који нису значајни. Запослени који имају потешкоће у раду са одређеном културом или одбијају покушаје да је промијене, могу осјетити несклад који може довести до сукоба.