Шта су режијски трошкови?

Режијски трошкови су административни трошкови повезани са пословањем организације, као што су пословни или непрофитни. Прорачуни режијских трошкова су ограничени на оне трошкове који иду ка добробити организације као целине, а не само њене компоненте, каже Инц.цом. Опћи трошкови разликују се од оперативних трошкова, који се користе у корист само једног аспекта организације.

Врсте режијских трошкова

Уско посматрана категорија режијских трошкова у организацији су трошкови особља. То су трошкови који се односе на плате, бенефиције и друге трошкове за административне раднике, као што су руководиоци. Остали уобичајени режијски трошкови укључују оглашавање, односе с јавношћу, продају и објекте, укључујући и многе трошкове везане за управљање објектом, као што су рента, струја и вода. На примјер, ресторан или кафић би имали режијске трошкове који се односе на закуп локације и куповину састојака. Организације са ниским административним трошковима успевају да ограниче административне трошкове потребне за наставак рада.